Υπηρεσίες

Κτηματολόγιο

Το Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS αναλαμβάνει την σύνταξη και την τεκμηρίωση ενστάσεων για θέματα που αφορούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στα θέματα του Κτηματολογίου έχει διαπιστωθεί ότι η καταγραφή των ιδιοκτησιών από την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει γίνει μέσω της ψηφιοποίησης αεροφωτογραφιών, με αποτέλεσμα κατά την ως άνω καταγραφή να ανακύπτουν σφάλματα. Συγκεκριμένα οι περισσότερες ιδιοκτησίες μπορεί να εμφανίζουν απόκλιση στην επιφάνεια και τα όρια τους, με αποτέλεσμα να καταχωρούνται με λάθος στοιχεία στο Κτηματολόγιο και εν συνεχεία να ανακύπτουν προβλήματα με τους όμορους ιδιοκτήτες.

Το Τεχνικό μας Γραφείο, εκμεταλλευόμενο την εμπειρία του, σας βοηθάει με την υποβολή ένστασης στο Κτηματολόγιο προκειμένου να αποφευχθεί η λανθασμένη καταχώριση της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο, παρέχοντας σας :

  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου σας σε συνδυασμό με την αντιπαραβολή του τοπογραφικού σας διαγράμματος με αυτά των όμορων ιδιοκτητών
  • Φωτοερμηνεία – σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών που έχουν ληφθεί και αφορούν στο ακίνητό σας προκειμένου να αποδειχθεί η χρήση του ακινήτου σε ενδεχόμενη διαμάχη σας με το Δημόσιο ή με άλλο όμορο ιδιοκτήτη.

Υπηρεσίες ποιότητας

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.