Υπηρεσίες

Ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων

Το Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS αναλαμβάνει την ρύθμιση του αυθαίρετου κτίσματος σας σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Το Τεχνικό μας Γραφείο, με τις υπηρεσίες που σας παρέχει, κάνει για εσάς εύκολη την περίπλοκη διαδικασία που θεσπίστηκε με τον ως άνω Νόμο, εξασφαλίζοντας για εσάς το επιθυμητό αποτέλεσμα : την ρύθμιση του αυθαίρετου κτίσματός σας και πλέον την δυνατότητα μεταβίβασης αυτού.

Η διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων, με τα πλεονεκτήματα αυτής, όπως τα χαμηλά πρόστιμα, είναι μία διαδικασία με σύντομη χρονική διάρκεια, μετά το πέρας της οποίας οι προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη ρύθμιση ενός αυθαιρέτου θα γίνουν πολύ πιο αυστηρές και δαπανηρές, για το λόγο αυτό απευθυνθείτε όσο πιο άμεσα γίνεται στο Τεχνικό μας Γραφείο, στο τηλ 6977 679792, για να υπολογίσουμε το πρόστιμό σας και να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία ρύθμισης.

Υπηρεσίες ποιότητας

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.