Υπηρεσίες

Τοπογραφικά διαγράμματα

Τοπογραφικό ΔιάγραμμαΤο Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών δεκτών GPS υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) που χρησιμεύουν σε :

 • Μεταβιβάσεις ακινήτων (ενδεικτικά: αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Αποτύπωση – Οριοθέτηση ακινήτων
 • Καθορισμό αιγιαλού ­­και παραλίας
 • Εμβαδομετρήσεις
 • Αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων – Δασαρχείο
 • Χωρισμό – κατάτμηση οικοπέδου
 • Ένταξη ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Έκδοση οικοδομησιμότητας
 • Διόρθωση Πράξης Εφαρμογής
 • Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας και με αυστηρά τεχνικά κριτήρια

Υπηρεσίες ποιότητας

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.