Υπηρεσίες

Βεβαιώσεις νομιμότητας ακινήτων

Το τεχνικό γραφείο TOPOEXPERTS αναλαμβάνει την σύνταξη βεβαίωσης μηχανικού η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε δικαιοπραξία – συμβόλαιο. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) έτσι όπως προβλέπεται στις ως άνω πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ως άνω βεβαίωση νομιμότητας, πριν την σύνταξη του συμβολαίου σας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και λαμβάνει μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητό σας.

Το τεχνικό μας γραφείο σας προσφέρει ολοκληρωμένα την λύση σε κάθε συμβόλαιο σας, παρέχοντας σας :

  • Τοπογραφικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων
  • Βεβαίωση νομιμότητας
  • Τον αριθμό καταχώρισης της ως άνω βεβαίωσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ό,τι ακριβώς σας χρειάζεται για να ολοκληρώσετε το συμβόλαιο σας.

Υπηρεσίες ποιότητας

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.