Υπηρεσίες

Χάραξη ορίων οικοπέδου

Το Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS εξειδικευμένο στον τομέα της τοπογραφίας, διαθέτοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλα τα τοπογραφικά προγράμματα, αναλαμβάνει τον εντοπισμό των ορίων του ακινήτου σας και εν συνεχεία την χάραξη αυτών επί του εδάφους.

Συγκεκριμένα το τεχνικό μας γραφείο ερευνά για τους τίτλους ιδιοκτησίας σας, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή υλοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας σας.

Υπηρεσίες ποιότητας

Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.